Ticho po pěšině

Zvěřinec zve za uměním do přírody.
Ve dnech 4.–7. května proběhne výtvarné sympozium na téma Ticho po pěšině. Vybraní umělci i dobrovolní zájemci z veřejné výzvy svými uměleckými instalacemi umístěnými přímo v přírodě, tzv. land artem, vyzdobí novou procházkovou stezku. Tyto sochy z přírodních materiálů budou k vidění pro všechny, kteří se vydají na jarní procházku po zelené turistické značce nad zlínským lyžařským vlekem (https://mapy.cz/s/pobemadena).

Stezka bude otevřena od 8. května 2021 až do jejího přirozeného zániku. Návštěvníci tak získají nové výletní místo, kam si budou moci přijít vychutnat přírodu i umění zároveň.

V následujících dnech vám budeme postupně představovat umělce, kteří se našeho land artového sympozia zúčastní. Prvními z nich jsou Tereza Havlová – divadelní scénografka a absolventka katedry alternativního a loutkového divadla na Damu a Adam Páník – vystudoval herectví tamtéž. Společně založili divadelní soubor Musaši Entertainment Company, kde se věnují především loutkovému divadlu a výtvarným instalacím. Až to bude možné, Zvěřinec by je také rád uvítal ve Zlíně s jejich inscenací Entomologius. Přijede i Romana Horáková absolventka ateliéru enviromentu na brněnské FaVU, která se ve svých dílech často zabývá přírodními tématy.

Další z umělců, kteří se zúčastní našeho land artového sympozia jsou zlínští rodáci Jiří ŽákDavid Přílučík. Jiří se zabývá společensko-politickými tématy v historii i současnosti. Pohybuje se po ose video-esejistiky až k hybridním formám hraného experimentálního filmu či video-instalace. David ve své současné práci tematizuje vztahy a situace, které formují naši sociální a kulturní danost.

Dále nás moc těší, že se k akci Ticho po pěšině přidávají také zlínští rodáci a zvěřinoví souputníci hudebník, performer a fotograf Radek Herold a malíř Filip Lang. Oba jsou součástí kultovního zlínského hudebního tělesa Opuka. A k nim se přidá i o něco mladší zlínská generace umělců, Elsa Rauerová, fotografka a kurátorka Photogether gallery a výtvarnice a básnířka Alžběta Skalická.

Do výzdoby stezky se připojíme i my, Zvěřinec – Lenka Trantírková, výtvarnice a experimentální filmařka, Honza Tomšů, scénograf a hudebník a Vendula Tomšů, výtvarnice a scénografka.

Informace naleznete také na našem facebookuudálosti akce.

Plakát: Magda Hejzlarová