O Zvěřinci

Spolek Zvěřinec je spolčení rodáků Zlínského kraje, kteří se chtějí aktivně podílet na aktuální podobě a vývoji místní alternativní a nemainstreamové kultury.

Členové Zvěřince se zabývají širokým spektrem kulturního světa, patří mezi ně filmaři, divadelníci, scénografové, technici, produkční, či muzikanti. Dlouhodobým cílem aktivit Zvěřince je vznik tvůrčí kolonie, která ve svých řadách bude koncentrovat aktivní jedince z oblasti kultury a kreativního sektoru a bude útočištěm pro tvorbu nových uměleckých a kulturních projektů. To vše za aktivní účasti občanů Zlínska, kteří budou mít chuť se takto podílet na neziskových kulturních projektech, šířit nemainstreamovou kulturu, osvětu o živé kultuře a současném umění a diskutovat na tato témata.


Jsme jako:

– tlupa, co vznikla spontánně a je otevřená novým jedincům
– smečka, co umí a chce spolupracovat
– stádo, co ví, kam jde a co chce; zná své poslání
– šik, co se umí orientovat v terénu
– houf, co je zkoordinovaný a spoustu toho umí
– roj, co vnímá svět kolem sebe a rád se inspiruje
– hejno, co drží spolu a kde jsou si všichni rovni

🐑🐑🐑

Říká ti to něco? Nepřihlížej! Buď u toho!

🐑🐑

Zvěřinec byl zařazen na užší seznam potenciálních spolupracovníku legendárního projektu NOVÁ SÍŤ, která již řadu let podporuje umění a živou kulturu v ČR a usiluje o propojení regionů ČR s Prahou i zahraničím.

Máme z toho obrovskou radost, je to první krůček k tomu, abychom pomohli Zlínu na kulturní mapu ČR 

🐑