Slavnost v houští 8. 6. 2019

Na začátku června pořádá Zvěřinec již druhý ročník tematicky orientovaného open air multižánrového festivalu pod širým nebem, letos pojmenovaného Slavnost v houští. Zvěřinec navazuje na úspěch loňské Slavnosti na Bezedníku, která měla za cíl poukázat na historický význam tohoto jedinečného lukovského místa a alespoň na chvíli zde vrátit kdysi bohatý společenský život. V přímém kontaktu s rybníkem Bezedníkem se zde odehrávala divadla, hudební koncerty, přednášky a workshopy.

V souladu s dramaturgií letošního ročníku zvolili organizátoři jako místo konání nedaleké houští, na které se budou vázat jednotlivé části programu. Vedle již klasických divadelních a hudebních vystoupení, na které jsou fanoušci Zvěřince zvyklí, bude na Slavnosti v houští také výběr z tematických přednášek a dalších společensky orientovaných aktivit, workshopů, instalací atd.

Cílem těchto aktivit Zlínského Zvěřince je přivést místní komunitu blíže k sobě, znovu poznat a vybudovat vztah k přírodě a navázat na historické tradice setkávání a venkovních slavností.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p., obec Lukov a Nadace Via – The Via Foundation.

🌴🌴🌴

Prosím sledujte průběžně naše aktualityfacebook pro podrobnější informace.

🌴

Ohlédnutí za loňským ročníkem -> Slavnost na Bezedníku 2018

🌴